Budapest 24-25 sept 2016
2. plass i andre løp før tidstraffen. Koba (treneren til Maciej og Mads.